Cecilia Caiman

Biografi

Filosofie Doktor i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. Cecilia arbetar med utbildning och lärande inom naturvetenskap och hållbar utveckling. Just nu är Cecilia engagerad i frågor som berör barns/elevers röst i det offentliga rummet och hur de unga kan få mer inflytande i förskola/skola.

Cecilia är verksam i forsknings-och utvecklingsprojektet “Didaktiska modeller som stödjer vidgad kommunikation i NTA-undervisningen, undersökande arbetssätt på låg-och mellanstadiet”, finansierat av Skolforskningsinsitutet. Vidare arbetar hon i utvecklings -och forskningsprojekt “Utveckling av undervisning med fokus på förskolans/skolans undervisning för hållbar utveckling där likvärdighet, digital kompetens och flerspråkighet inkluderas”. Forskningsintressena är många: “Jag studerar och bidrar med didaktisk kunskap om estetikens roll i den naturvetenskapliga undervisningen där kreativitetsprocesser och föreställningsförmåga är betydande inslag. Ett annat forskningsfält jag befinner mig i rör analogt och digitalt lärande där särskilt barns eget filmskapande uppmärksammas. Sist men inte minst bidrar jag med didaktiska påminnelser, modeller och verktyg för lärare, förskollärare och rektorer som är intresserade av att initiera, utveckla och leda undervisning för hållbarhet/hållbar utveckling – alla skolformer inkluderade.

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!