Anneli Lafvas

Biografi

Anneli Lafvas är utvecklingslärare i matematik för F-5 i Uppsala kommun. Med en bred erfarenhet som sträcker sig från förskoleklass till högstadiet har hon arbetat inom olika utbildningskontexter, inklusive kommunala och friskolemiljöer samt anpassade grundskolor. Hennes uppdrag är att öka matematikresultaten i Uppsala kommuns grundskolor och att skapa ökad likvärdighet mellan skolorna. Med fokus på strategier och verktyg som stödjer och inspirerar pedagoger strävar hon efter att skapa en enhetlig och inkluderande lärmiljö.

Scroll to Top