Tidig läs- och skrivinlärning, analogt och digitalt

Vilka metoder bör vi använda för att utveckla både det analoga och digitala läsandet och skrivandet? Vad gör vi när undervisningens innehåll inte leder till läs- och skrivutveckling? Att våra barn och elever får utveckla sin läs- och skrivkunnighet är en demokratisk rättighet. Vi som arbetar i skolans värld har ett stort ansvar i att stötta elever och ge dem läs- och skrivnycklar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det är därför av största vikt att läs- och skrivinlärningen tidigt sker på ett lustfyllt sätt och att vi använder oss av forskning och därmed beprövade metoder. Med sig på scenen har Ellinor läraren Alexandra Barkavme som är grundskollärare F-3 på Innovitaskolan Södertälje. Hon arbetar framgångsrikt med den tidiga läs- och skrivinlärningen, utifrån forskning och beprövade metoder.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!