Stärk elevers positiva självbild för att lyckas i skolan

Vår framtid är beroende av barns och ungdomars välbefinnande, deras förmåga att lära och skapa, att förverkliga sig själva och sina styrkor.

Upplevelser av ångest, kränkande beteende och ensamhet ökar. Fortsatta misslyckanden i skolarbetet och i relationer med jämnåriga, samt negativ feedback från vuxna, lämnar livslånga ärr. Den olustkänsla som följer på misslyckanden ökar risken för utslagning från skolan, vilket leder till en negativ spiral.

Skolan har dock möjlighet att påverka elevernas välbefinnande på många sätt. Socioemotionella färdigheter som nyfikenhet, mod och självreglering bidrar till välbefinnande

Positiv pedagogik handlar först och främst om att aktivt identifiera det som är bra och fokusera på varje elevs styrkor och framgångar. Positiv pedagogik och den forskningsbaserade (Vuorinen, 2022) metoden “See the Good!” hjälper eleverna att bli medvetna om sina egna styrkor och lära ut socioemotionella färdigheter. Detta skapar en positiv spiral i skolorna och ger en positiv effekt!

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!