Digital bokstavskartläggning med direkt åtgärd

Elever har olika förutsättningar att lära sig att läsa. Många läseböcker innehåller alla bokstäver direkt i starten av läsåret. För de allra flesta elever fungerar sådana texter bra. Men för elever som har svårt att få bokstavsljuden att fastna i minnet så blir sådana texter en alltför svår utmaning och dessa elever går miste om värdefull mängdträning.

Med iMAL kartläggs elevens bokstavskunskap digitalt och sedan anpassas elevernas läs- och skrivuppgifter automatiskt baserat på kartläggningsresultatet. Uppgifterna innehåller endast de bokstäver eleven behärskar. iMAL- metoden arbetar alltså strukturerat med fonem- och grafemkoppling vilket är den metod som har forskningsstöd för en lyckad läsinlärning.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!