MAJEMA!

Läsresan – basläromedel i svenska FK-3

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

Ett undervisningslyft för dig, läs- och skrivglädje för dina elever.

Att läsa samma text gemensamt gör att alla elever får förutsättningen att dela tankar, kunskap och reflektioner kring det lästa. Alla kan delta i textsamtalet på riktigt, en delaktighet som skapar en god grund för lärande. Det självständiga läsandet stimuleras av det gemensamma och vice versa. I Läsresan kombineras helords- och ljudmetoden, vilket är en framgångsrik metod för elevers läsutveckling. Helordsläsning i läsebokens gemensamma läsning och ljudning på elevens egen nivå, i Läsresans nivåböcker och läsläxor.
I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag. Redan i förskoleklass ingår t.ex. enkla faktatexter. Denna variation av texter skapar också en nyfikenhet och förväntan hos eleverna – ”Vad får jag läsa om i nästa kapitel?”

Skrivandet tar avstamp i texttypen
I Läsresans arbetsbok åk 1–3 arbetar dina elever vidare med den typ av text de just läst i läseboken. Utifrån en modelltext får eleverna lära sig om texttypens språkliga drag och sedan öva att planera och skriva sin egen text. Är texten i läseboken en vers, poetisk text, så får dina elever öva att skriva just verser.
I Läsresan betonas gemensam läsning och gemensamt skrivande.

Webben – det är här resan börjar
Att i storformat visa det nya kapitlets text och illustrationer och lyssna på den medryckande
inläsningen – det är den bästa start på läsningen som du kan ge dina elever. Lyssna igen och låt alla följa med i markeringen av texten. Läs tillsammans – körläsning,
ekoläsning, dramaläsning …
Upprepad läsning är en framgångsmetod! Dina elever har tillgång till läsebokens texter och alla nivåböcker i sin elevwebb. Öva i skolan, öva hemma, öva mera!

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!