Vad är egentligen nyttan med SoundField?

Phonak har sammanställt ett kompendium (på engelska) som sammanfattar aktuell forskning om de utmaningar som elever och lärare möter i klassrummets akustiska miljö, vilka olika typer av teknik som finns tillgängliga och fördelarna med att använda ljudutjämningssystem.

Läs mer på länken:
https://www.anpdm.com/newsletterweb/46405941784840584574474059/

Scroll to Top