Vad är egentligen nyttan med SoundField?

Vad är egentligen nyttan med SoundField?

Phonak har sammanställt ett kompendium (på engelska) som sammanfattar aktuell forskning om de utmaningar som elever och lärare möter i klassrummets akustiska miljö, vilka olika typer av teknik som finns tillgängliga och fördelarna med att använda ljudutjämningssystem.

Läs mer på länken:
https://www.anpdm.com/newsletterweb/46405941784840584574474059/

Scroll to Top