Novistas tyngdtäcken ger bättre sömn hos barn med ADHD
Novista Of Sweden AB

Novistas tyngdtäcken ger bättre sömn hos barn med ADHD

I en studie från Högskolan i Halmstad har man med hjälp av sömnklockor kunnat visa att användande av Novistas mjuka tyngdtäcken signifikant förbättrar sömnen hos barn med ADHD.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

I en studie från Högskolan i Halmstad har man med hjälp av sömnklockor kunnat visa att användande av Novistas mjuka tyngdtäcken signifikant förbättrar sömnen hos barn med ADHD. Studien inkluderar 94 barn i åldrarna 6-14 år och visar att tyngdtäcke effektivt förbättrar den totala sömntiden, minskar antalet uppvaknande och förbättrar den totala sömneffektiviteten.

Studien har en så kallad randomiserad kontrollerad crossover-metod vilket innebär att alla barnen har testat både tyngdtäcke och ett kontrolltäcke i fyra veckor vardera. Ordningen genererades slumpmässigt. Sömnen mättes objektivt med aktigraf (sömnklocka) som barnen bar under natten. Data från sömnklockorna analyserades tillsammans med information från en daglig sömndagbok samt enkäter som både barn och föräldrar fyllde i.

Resultatet visar att användning av tyngdtäcke förbättrade den totala sömntiden för hela gruppen av barn och allra störst förbättring visade det för barn i åldern 11–14 år. Ett annat signifikant resultat i denna studie, var att man kunde visa att tyngdtäcket effektivt minskade antalet uppvakningar under natten och förbättrade sömneffektiveten (Lönn et al., 2023a).

Svårigheter att komma till ro på kvällen och uppvakningar nattetid är de vanligaste sömnbesvären hos barn med ADHD, vilket understryker resultatens relevans. Om barns rastlöshet och efterföljande sömnproblem minskar under kvällen och natten, kan hela familjen uppleva förbättrad funktion och allmänt välbefinnande. Förbättrad barn- och familjefunktion vid användning av tyngdtäcke bekräftades i intervjuer med barn (Lönn et al., 2023b) och föräldrar (Larsson et al., 2021).

Sammanfattningsvis visar den randomiserade kontrollerade studien att användningen av tyngdtäcke effektivt förbättrar den totala sömntiden, minskar antalet uppvaknande och förbättrar den totala sömneffektiviteten hos barn med ADHD. Dessutom visade resultaten att tyngdtäcket var särskilt fördelaktigt för barn i åldrarna 11–14 år.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!