Likvärdig matematik undervisning

Likvärdig matematik undervisning

”Matematik är inte svenska skolans bästa gren”

‍sade Peter Fredriksson i en intervju kring de låga resultaten i matematik från Timss 2019. Samtidigt kunde vi i samma kartläggning se att andelen elever som presterat på avancerad nivå faktiskt gått upp. En slutsats av detta är att likvärdigheten i svensk matematikundervisning gått ner och skillnader mellan elevgrupper ökat.

Scroll to Top