År
Talarkategorier
Datum

Talare

Programmet uppdateras löpande och vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Sortera  
37 Resultat

Adam Palmquist

Adam Palmquist är en doktor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot lärande och en legitimerad gymnasielärare med omfattande erfarenhet inom skolutveckling. Han har bidragit till utvecklingen av lärandemiljöer vid flera organisationer, inklusive Magelungen Utveckling och

Läs mer »

Anders Brick

Anders Brick, Verksamhetsutvecklare, Thorén framtid 20 April 11.00-11.20 & 13.00-13.20, Thorén framtid – Projektleda ett systematiskt arbete.Anders Brick, Verksamhetsutvecklare, Thorén framtid

Läs mer »

August Ferm

August Ferm, Biträdande rektor och Specialpedagog, Treklangens skola 11.00-11.20 & 14.00-14.20, Uppsala kommun – Arbeta och motivera lässvaga elever.August Ferm, Biträdande rektor och Specialpedagog, Treklangens skola

Läs mer »
Cecilia Gustafsson

Cecilia Gustafsson

Cecilia Gustafsson är undervisningsråd på Skolverket och arbetar med att ta fram stödmaterial för införandet av digitala nationella prov.

Läs mer »
Christine Skjäl

Christine Skjäl

Christine Skjäl är legitimerad förskollärare, gymnasielärare och rektor vid Delfinens förskola i Jönköping. Hon har över 30 års erfarenhet av att ha undervisat barn, elever och vuxna. Hennes förskola har tagit fram en innovation som

Läs mer »

Dag Ahlse

Dag Ahlse, Botkyrka Kommun Kommunalråd på Botkyrka kommun som är i framkant med satsningar på e-sport.

Läs mer »

Erik Landfeldt

Erik Landfeldt, Bitr.rektor, Logoped. Uppsala kommun 19 April 15-15:20, Uppsala kommun – Arbeta med läsning i äldre åldrar 20 April 10-10:20 , Uppsala kommun – Arbeta med läsning i äldre åldrar 14-14:20 , Uppsala kommun

Läs mer »

Eva-Lena Brafield

Rektor på Hvilanskolan i Lund sedan den 1 april 2023. Dessförinnan rektor, grundare och drivare av Elmemodellen på Elmeskolan i Älmhult. Eva-Lena är utbildad gymnasielärare och arbetar aktivt med skolutveckling.

Läs mer »

Helene Folkunger

Helene Folkunger, Verksamhetsutvecklare Centrala teamet, Avdelning Barn- och elevhälsa 19 April 10.00-10.20 & 13.00-13.20, Uppsala kommun – Hur vi har organiserat oss.Helene Folkunger, Verksamhetsutvecklare Centrala teamet, Avdelning Barn- och elevhälsa

Läs mer »

Helene Petschler Selström

Helene Petschler Selström, Specialpedagog, Centrala Evelhälsan, Österåker kommun 18 April 13.00-13.20, Österåker kommun – Arbeta systematiskt med likvärdigheten i kommunen. Helene Petschler Selström, Specialpedagog, Centrala Evelhälsan, Österåker kommun

Läs mer »
Ingela Dahlqvist

Ingela Dahlqvist

Ingela Dahlqvist lärare och rektor från Finland. Hon har under de 10 senaste åren arbetat som rektor i Sverige, just nu i Västerås.

Läs mer »
Scroll to Top