Katinka Vikingsen

Katinka Vikingsen

Biografi

Bakgrund som förskollärare, rektor och utvecklingsledare på kommunal förvaltning. Arbetar idag som universitetsadjunkt på Uppsala universitet. Författare till Rum för lärande (Lärarförlaget 2020).

Scroll to Top