Universitets-och Högskolerådet UHR

eTwinning – kopplar upp ditt klassrum mot Europa
eTwinning är ger möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Hundratusentals lärare från 44 länder har gått med i programmet, som startade år 2005. Målgruppen är hela skolpersonalen, från förskola till och med gymnasiet.
Europas lärare erbjuds ett online-nätverk, med möjligheten att hitta partnerskolor för att genomföra pedagogiska samarbeten, med både lärare och elever. Samtidigt blir digitala arbetssätt en naturlig del av undervisningen. För skolpersonal finns det även erbjuder även fortbildning på olika teman relaterade till internationellt samarbete och digitala arbetssätt. Både online-fortbildning och fortbildning i verkliga livet.

Läs mer om eTwinning på https://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm

Kontakta oss

Scroll to Top