Unikum – Unikt Lärande AB

Om oss

Unikt lärande – för unika barn
Alla barn är unika, och är på väg mot sina egna unika liv. I vår vision är därför lärandet för alla våra unika barn anpassat till varje barns unika förutsättningar och situation.

Skräddarsytt för varje skolform
Unikum ger en röd tråd i lärandet hela vägen från förskola till vuxenutbildningen. På så vis får ni smidiga och trygga övergångar mellan pedagoger, mellan enheter och mellan olika skolformer.

Vi fokuserar på att skapa verktyg för fem viktiga processer för lärandet i förskola och skola. Dessa processer är kritiska för att vi ska klara av att BÅDE individanpassa lärandet OCH samtidigt säkra att vi når målen.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top