See the Good!

See the Good!

Ge en positiv inverkan både i och utanför klassrummet
Varje lärare vill skapa en positiv inlärningsmiljö där barn och ungdomar kan hitta sin potential. See the Good! hjälper elever att bli medvetna om både egna och andras styrkor. En enkel, inspirerande och betydelsefull inlärningsmetod!

Metodens viktigaste fördelar.

För elever
– Utvecklar de personliga styrkorna
– Ökar nöjdheten och motivationen
– Stärker känslan av delaktighet

För lärare och andra pedagoger
– Bidrar till god stämning i gruppen
– Minskar negativt beteende
– Ökar välmåendet på arbetsplatsen

För föräldrar
– Synliggör barnets styrkor
– Positiva kommunikationsfärdigheter återspeglas hemma
– Stärker kontakten mellan skolan och familjen

Kontakta oss

Scroll to Top