Readspeaker

Readspeaker

ReadSpeaker bidrar till digital jämlikhet genom text-till- tal lösningar för webbsidor, utbildningsplattformar mm. Vi vill skapa förutsättningar för personer med t.ex. dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, synskador och andra inlärningssvårigheter genom att tillhandahålla lösningar som kan presentera material på ett enkelt, lättåtkomligt och användarvänligt sätt.

TextAid – Molnbaserad skriv-, läs-  och studiehjälp som är enhets och plattformsoberoende

TextAid – Molnbaserad skriv-, läs- och studiehjälp som är enhets och plattformsoberoende

TextAid är anpassat för den som behöver extra stöd med läs och skrivutmaningar. Tillsammans med tillägget underlättas studerandet på flera nivåer. Funktioner Talsyntes, ordprediktion med automatiskt textifyllning, diktering, dokument- och OCR-läsning, sökning efter ord (Lexicon), personliga inställningar, översättning samt de essentiella funktioner ett mångsidigt verktyg för skriv – läs och studiehjälp bör ha. Fördelar med

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top