Sortera  
146 Results
  Stand   B:34

Dyslexi Förbundet & Svenska Dyslexiföreningen

Dyslexiförbundet är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har nära 7.900 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar och distrikt runt om i landet. Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd,

Läs mer »
Scroll to Top