Utställare

Order  
121 Results
  Monter   A:36

Fokus Förskola & Hoppetossa

Fokus Förskola – Ett digitalt verktyg för pedagoger i förskolan som digitaliserar och konkretiserar förskolans läroplan. Vilka lärprocesser ingår exempelvis i hållbar utveckling, och vilka aktiviteter kan stimulera dem? Låt oss dela kunskap och hjälpa varandra! Hoppetossa – Driver sex förskolor i Stockholmsområdet med visionen att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk

Läs mer »
Scroll to Top