Sortera  
144 Results
  Stand   B:34

Dyslexi Förbundet & Svenska Dyslexiföreningen

Dyslexiförbundet är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har nära 7.900 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar och distrikt runt om i landet. Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd,

Läs mer »
  Stand   A:36

Fokus Förskola & Hoppetossa

Fokus Förskola – Ett digitalt verktyg för pedagoger i förskolan som digitaliserar och konkretiserar förskolans läroplan. Vilka lärprocesser ingår exempelvis i hållbar utveckling, och vilka aktiviteter kan stimulera dem? Låt oss dela kunskap och hjälpa varandra! edChild: www.edchild.com Hoppetossa Förskolor – Driver sex förskolor i Stockholmsområdet med visionen att vara en drivande kraft för en

Läs mer »
Scroll to Top