No Isolation AS

Om oss

Idag står i genomsnitt var sjätte skolbänk i Sverige tom på grund av de 10 500 barn och unga som av olika anledningar inte kan delta i sin egen undervisning. Det kan t.ex. röra sig om långvarig eller kronisk sjukdom, funktionsnedsättning, skada, psykisk ohälsa eller skolvägran. Konsekvenserna för dessa elever leder inte sällan till social isolering och ensamhet vilket medför allvarliga konsekvenser för både fysisk och mental hälsa. Därför har vi skapat kommunikationsroboten AV1 som idag används av över 70 kommuner runtom i Sverige. Genom AV1 kan elever ta del av sin undervisning i hemmiljö eller på annan plats i de perioder de inte kan närvara på plats i skolan. Roboten placeras i klassrummet i elevens ställe som istället kopplar upp sig och styr roboten hemifrån med hjälp av en app på sin telefon eller surfplatta.

No Isolation utvecklar varm, skräddarsydd teknologi för att minimera ensamhet och utanförskap i samhället. Kontakta gärna Simon på +4740498924 eller strom@noisolation.com för en gratis demo eller om du bara är nyfiken på mer information om oss och våra produkter. Du kan även besöka vår hemsida noisolation.se

Läs även vår gästartikel om digitalisering och engagemang kopplat till elever med problematisk skolfrånvaro. Du finner den längst ner på sidan för SETTinaret den 3:e November (https://www.settdagarna.se/sv/3-november/)

Markerad produkt

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top