Mappia

Mappia

Mappia

Om oss

Mappias läromedel har en unik metod med bilder, berättelser och en tydlig struktur för automatisering. Metoden stödjer elever med läs-, skriv- och räknesvårigheter men fungerar lika bra för alla. Lärandet blir både lustfyllt och tillgängligt– inkludering i praktiken!
Havsäventyret är ett läromedel för läs- och skrivinlärning som bygger på Phonics-metoden. The Boat Trip är ett läromedel för engelska som bygger vidare på Havsäventyret. I Matteberget hjälper metoden eleverna att automatisera den grundläggande matematiken.
Läromedlen används i helklass från förskolan till årskurs 3. De kan även användas specialpedagogiskt för äldre elever som behöver en nystart och för elever i anpassad grundskola.
Läromedlen består av:
• tryckta material för sociokulturella samarbetsövningar
• arbetshäften för enskilt arbete
• digitala lärspel med fokus på automatisering (Android och iOS)
• bilder och berättelser
• lärarhandledningar

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top