Är du säker? #290CyberSecurity.

Cybersecurity Academy

Cybersecurity Academy (CSA) är ett initiativ som sprider kunskap om säkerhet online bland unga, samt väcker nyfikenhet och intresse för teknik och IT. CSA är ett gemensamt initiativ av Unga Forskare och IBM, med stöd från MSB. Många lärare upplever att det är svårt att lyfta IT-säkerhet i undervisningen om de saknar teknisk kunskap. Med CSA kan alla lärare, oavsett IT-kunskap, arbeta med cybersäkerhet och digital kompetens i klassrummet. I samarbete med företag inom IT-branschen erbjuder CSA skolan föreläsningar med IT-experter, samt undervisningsmaterial hela vägen genom grundskolan och gymnasiet. Eleverna lär sig om digitala spår, starka lösenord, hackerattacker, källkritik online och mycket mer. Stödet är kostnadsfritt för skolan och kopplas till läroplanen. För att stärka IT-säkerhet som fritidsintresse har CSA även lanserat Sveriges första lovskola inom cybersäkerhet, där deltagarna för tredje året i rad får lära sig om bland annat kryptering, programmering och cyberförsvar.

Kontakta oss

Scroll to Top