Cybersecurity Academy

Cybersecurity Academy

Om oss

Om Cybersecurity Academy
Cybersecurity Academy (CSA) är ett initiativ som sprider kunskap om säkerhet online bland unga, samt väcker nyfikenhet och intresse för teknik och it. CSA är ett gemensamt initiativ av Unga Forskare och IBM, med stöd från MSB.

Varför vi finns
Många lärare vittnar om svårigheter att lyfta it-säkerhet i klassrummet, och en uppfattning om att eleverna ofta har större digitala kunskaper än de själva. Även om elever har stor vana av att använda digitala verktyg och att vara online, saknas ofta ett säkerhetsmedvetande. Unga behöver utrustas med verktyg och kunskap för att skydda sig mot bedrägerier och övergrepp online, såväl som för att navigera i ett enormt informationsflöde av fakta, åsikter, reklam, osanning, påverkansförsök och mycket mer.
I ett bredare perspektiv är Sverige ett av världens mest digitaliserade länder, men halkar också efter när det gäller cybersäkerhet. Vi behöver därför stärka individers och samhällets digitala säkerhet, med kunskaper idag och mer kompetens inom it och teknik i framtiden.

Vad vi erbjuder skolan
CSA erbjuder undervisningsmaterial och aktiviteter för lärare och elever, hela vägen genom grundskolan och i gymnasiet. Genom materialet får eleverna lära sig om risker online, hur de kan skydda sina uppgifter på internet och öva på källkritik online. Eleverna får även reflektera över vikten av it-säkerhet från ett samhällsperspektiv. Material och aktiviteter är alltid helt kostnadsfritt för skolan och kopplas till läroplanen.

CSA erbjuder skolan:
– Tryckta lärarhandledningar för grundskolan
– Digitala lektioner för högstadiet och gymnasiet
– Fortbildning för lärare om grundläggande it-säkerhet
– Föreläsning med it-experter för mellanstadiet upp till gymnasiet

Du kan läsa mer om material och aktiviteter vi erbjuder här på sidan, eller på projektets hemsida www.cybersecurityacademy.se

Nyheter

Jobbannonser

Tipsa unga: Sommarjobb om it-säkerhet

Under höstlovsveckan håller Unga Forskare en digital lovskola. Lovskolan är en del av initiativet Cybersecurity Academy som drivs av Unga Forskare tillsammans med IBM, och en rad stora företag inom IT och teknikbranschen. Under lovskolan får högstadie- och gymnasieungdomar som är nyfikna på IT och säkerhet lära sig mer om ämnet – både praktiskt och teoretiskt – och får en uppfattning om hur en möjlig framtid inom IT- och teknikbranschen kan se ut. Som handledare leder, stöttar och uppmuntrar du deltagarna för att de ska få ut så mycket som möjligt av
lovskolan. Du får genom tjänsten erfarenhet av projektledning, samordning och utveckling av pedagogiskt material. I denna tjänst får du möjlighet att samarbeta med spännande aktörer och företag inom teknik och IT-branschen.

Se jobbannonser »

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!