Binogi Sverige AB

Binogi

Om oss

Binogi – den digitala vägen till lärande

Binogi drivs av visionen att varje enskild elev ska lyckas i skolan. Därför har vi utvecklat ett flerspråkigt digitalt läromedel med korta, animerade lektionsfilmer vars innehåll täcker läroplanen för högstadiet. Eleverna ser filmerna på dator, läsplatta eller mobiltelefon, antingen individuellt eller tillsammans i klassen. Till varje film hör även ett quiz, så att både elever och lärare kan följa upp och kontrollera lärandet i flera nivåer.

Lektionsfilmerna är korta, underhållande och uppbyggda så att eleverna ska fångas in och vilja se filmen till slutet. Varje lektion är kunskapsintensiv, men skriven på ett sätt som gör att eleven inte överväldigas av ny information och nya termer. Språket är lättillgängligt även för elever med svag svenska, vilket gör att filmerna passar alla, samtidigt som det informationstäta men korta formatet gör att även elever med svårighet att fokusera en längre tid orkar se på filmen uppmärksamt till slutet. Svenskfödda elever kan välja att lyssna på engelska eller något av sina moderna språk för ytterligare språkträning.

Nyanlända ungdomar kan välja att lyssna på sitt eget modersmål. Det gör att de snabbare kan komma in i den svenska skolan från första dagen. Samtidigt som de har möjlighet att ta till sig innehållet i lektionen på sitt starkaste språk, underlättar filmerna inlärningen av svenska, eftersom eleven själv kan välja kombination av språk i både ljud och undertext. Med tiden brukar eleverna växla till att lyssna på svenska och ta stöd av undertexterna på sitt modersmål. Även hastigheten på filmerna går att justera, för elever som önskar lyssna i långsammare takt.

Om Språkprojektet

Tillsammans med över 130 svenska och finska huvudmän, och forskare vid olika universitet i världen – samt flera andra parter – driver vi forskningsprojektet Språkprojektet. Projektet syftar till att fortsatt utveckla vårt läromedel, för att ge alla elever chansen att lära i sin egen takt tillsammans med klassen – oavsett språk, förmåga och bakgrund.

Vad är Språkprojektet?

Med Språkprojektets hjälp kan vi fortsätta utveckla vårt läromedel, våra verktyg och metoder för ett bättre läromedel för alla, även nyanlända elever. När en kommun eller koncern går med i projektet får skolorna tillgång till samtliga tillgängliga språk i vårt läromedel, vilket gör att nyanlända elever kan lyssna eller läsa på sitt modersmål och därmed hänga med i undervisningen från start, parallellt med att svenskan lärs in. Svenskfödda elever kan dessutom välja att lyssna på ett främmande språk för ytterligare träning i moderna språk eller engelska.

Lektionens pedagogiska upplägg, språk och relativt korta längd har visat sig passa flera grupper väl, exempelvis elever med koncentrationssvårigheter, men även högbegåvade elever som önskar läsa extra på egen hand.

Det här ser medverkande huvudmän som fördelar

Bättre förutsättningar för alla elever, oavsett bakgrund, att tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt.
Stöd till metodutveckling i undervisningen.
Höjd kvalitet på studiehandledningen för nyanlända.
Elevernas motivation till lärandet ökar.
Elever med koncentrationssvårigheter får det viktigaste pedagogiskt sammanfattat på några minuter.
Elever kan öva extra på t.ex. moderna språk och engelska.
Elever med annat modersmål än svenska kan snabbare nå läroplanens kunskapsmål.
På sikt höjda resultat och större andel behöriga elever till gymnasiet.

Vill din kommun/huvudman delta? Eller önskar du få mer information? Kontakta våra kundansvariga redan idag på forfragan@binogi.se eller på telefon 08-509 15 401 så får du veta mer. Vi finns här för att hjälpa dig och din huvudman.

Kom och träffa oss i monter D:30, där kan du testa läromedlet och vi kan berätta mer!
Välkommen!

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!