Askunge Förlag

Askunge Förlag erbjuder läromedel i matematik och svenska för förskola, åk F-9, specialundervisning och fritids för både lärare och elever. Våra läromedel riktar sig till alla elever som behöver särskilt stöd eller extra stimulans. Vi har lagt stort fokus på problemlösning, färdighetsträning och kartläggning.

Kontakta oss

Scroll to Top