Komvux gymnasial

Digitala nationella prov och bedömningsstöd – vad behöver huvudmän veta?

Med start 2024 kommer de nationella proven och vissa bedömningsstöd successivt att börja genomföras digitalt via Skolverkets provtjänst. Vilka tekniska och organisatoriska förutsättningar behöver huvudmän och skolor uppfylla för att kunna genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd? Skolverket informerar om förändringen och tipsar om vilka verktyg som kan användas som stöd i förberedelsearbetet. Föreläsning med …

Digitala nationella prov och bedömningsstöd – vad behöver huvudmän veta? Read More »

Så ser utvecklingen av MIK och digital kompetens ut i Sverige

Vad görs för att stärka medie- och informationskunnighet och digital kompetens i samhället? Digitala lektioner välkomnar Martina Wagner från Statens medieråd för att prata om det nationella samverkansarbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK). Var med och få en inblick i de insatser som genomförs för att stärka MIK och digital kompetens i Sverige. Spår: …

Så ser utvecklingen av MIK och digital kompetens ut i Sverige Read More »

Digitala nationella prov – vad behöver lärare och rektorer veta? 

Hur fungerar Skolverkets nya provtjänst? Vilka förberedelser måste göras inför att nationella proven blir digitala och vem gör egentligen vad? Under det här passet svarar vi på de vanligaste frågorna om digitala nationella prov. Vi tar bland annat upp vilka förändringar som väntar, tillgänglighet och bedömning i provtjänsten samt vilket stödmaterial du kan få från …

Digitala nationella prov – vad behöver lärare och rektorer veta?  Read More »

Om jag var skolminister för en dag

Vad skulle du göra om du fick vara skolminister för en dag? Varmt välkommen till ett öppet seminarium om skolans utveckling tillsammans med lärarna Maria Wiman, Sara Bruun och Internetstiftelsens Kristina Alexanderson. Seminariet är del tre av en serie samtal som började under Internetdagarna 2022. Var med när vi sammanfattar lärdomarna från tidigare samtal och …

Om jag var skolminister för en dag Read More »

Ett digitalt arbetssätt – Organisationens väg till det livslånga lärandet

Livslångt lärande är en nödvändig nyckel till framgång i nutidens och framtidens arbetsliv. För att individer ska behålla sin relevans på arbetsmarknaden behöver de ständigt förnya sina kunskaper och färdigheter. De som inte är engagerad i livslångt lärande riskerar att bli utkonkurrerad på den alltmer konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Samtidigt behöver organisationer och skolor skapa stöd för individer i …

Ett digitalt arbetssätt – Organisationens väg till det livslånga lärandet Read More »

Så övervakas och manipuleras våra barn och unga av techjättarna

Sociala plattformar definierar våra barns syn på världen, samhället och mellanmänskliga relationer. Techföretagen skräddarsyr och manipulerar baserat genom att i hemlighet övervaka barnens liv, och designar medvetet sina tjänster för att de ska vara beroendeframkallande. Samtidigt jämnar internet ut ojämlikheter i samhället och ger barn och unga tillgång till verktyg som kan förändra deras liv …

Så övervakas och manipuleras våra barn och unga av techjättarna Read More »

Transspråkande- användning av elevers alla språkliga resurser!

Många lärare i skolan beskriver att när de börjat använda transspråkande strategier i undervisningen har det skapat bättre språk- och kunskapsutveckling för elever med annat modersmål än svenska. Gudrun Svensson visar i denna föreläsning hur transspråkande kan tillämpas i klassrummet. Spår: Mäss-pass för vår öppna scen (tillträde även för dig med SETTivalpass & Fördjupningspass)

Grej of the day – om mikrolärande i backspegeln

2014 konceptualiserade Micke Hermansson ett undervisningsupplägg som spreds världen över, från norra Sverige till södraste Australien och tillbaka. Hur ser vi på Grej of the day idag, när dialogen om mikrolärande går varm, och vad säger forskningen om ett liknande undervisningsformat? Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Så omvandlar du misstag till användbara verktyg

Hur bibehåller du din nyfikenhet för lärande? För Joakim Jardenberg handlar det framför allt om att våga göra många misstag. Välkommen till en interaktiv föreläsning full av inspirerande berättelser, konkreta råd och samtal kring att bevara det lustfyllda drivet i ditt lärande.  Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Morgondagens arbetsmarknad

Dagens innovationer och idéer leder till morgondagens tjänster och produkter. Vilka kompetenser och förutsättningar krävs för att vi ska kunna lyckas med det? Daniel Esberg från Svenskt Näringsliv spanar kring elevernas framtida arbetsmarknad tillsammans med en panel av inbjudna gäster. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Bubbelmingla med NE

Unna dig en svalkande paus tillsammans med oss! Vi bjuder på bubbel medan du tjuvkikar på årets stora nyheter. Prata läslust och hur du når varje elev på bästa sätt. Välkommen till monter H:25 från klockan 17 😊

Frågestund med Christina Coco som svarar på frågor om SKOLKONTAKT

Det nya materialet SKOLKONTAKT är social färdighetsträning i grupp för elever med autism eller autismliknande svårigheter och dokumenterat behov av social träning i skolsammanhang. Allt fler ungdomar får diagnosen autism eller står i kö för en utredning och har svårt med sociala samspelssituationer i skolan. För att hjälpa dessa elever har SKOLKONTAKT tagits fram av …

Frågestund med Christina Coco som svarar på frågor om SKOLKONTAKT Read More »

Lär känna Sveriges Lärare

Sveriges Lärare, ett av arbetsmarknadens största förbund, är förbundet för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare. Här på SETT har du chansen att få lära känna oss. Kom förbi vår monter, ställ dina frågor, läs våra tidningar och delta gärna i vår tävling. Dessutom har du även möjlighet att få ställa frågor till …

Lär känna Sveriges Lärare Read More »

Scroll to Top