Förskoleklass

Besök Uppsala kommun dag 1

Kom och snacka med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun i monter B:19, träffa våra matematikutvecklare och få en guidning på Pedagog Uppsala. 18/4 9.00-10.00, Uppsala kommun Träffa några från Uppsala kommuns förste förskollärare. Jenny Olsson och Sara Dahlström 10.00-11.15, Uppsala kommun Matemativutveckling i Uppsala kommuns grundskolor. Matematikutvecklare grundskolan: Anneli Lafvas, Gunilla Oskarsson 11.15-12.15, Uppsala …

Besök Uppsala kommun dag 1 Read More »

Besök Sollentuna kommun dag 1

Träffa oss i monter D:28 📅10:00-10:30 🏫Skolresan och tillgänglighet – Framtidens husEva Fransson med elever från Turebergsskolans RN-enhet årskurs 7+8 arbetar med tillgänglighet genom att väva in konstruktion i teknik. 📅10:40-11:00 💬Panelsamtal – Skolresan och tillgänglighetVi diskuterar det livslånga lärandet med fokus på Sollentunas Skolresa kopplat till ledordet tillgänglighet. Vad innebär det sett från olika …

Besök Sollentuna kommun dag 1 Read More »

Organisera för skolbibliotek i undervisningen

Alla barn och elever ska få förutsättningar att bli aktiva och ansvarsfulla samhällsmedborgare. I den här föreläsningen lyfter vi hur skolbiblioteksverksamhet kan organiseras och tillsammans med olika professioner stärka elevernas bildning, källmedvetenhet och språkliga förmåga, samt deras delaktighet i det demokratiska samtalet. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Specialpedagogik – Speciell eller bara tillgänglig pedagogik för alla?

En resa genom förskolans utbildning i en universell design av lärande, utifrån multimodala arbetssätt och en undervisning och lärmiljö som bygger på ett multimodalt berättande, genom differentierade estetiska lärprocesser för ett livslångt lärande och en livslång förståelse för sin egen process. En lärares reflektion om hur vi kan förena förmåga och kunskap och bygga en …

Specialpedagogik – Speciell eller bara tillgänglig pedagogik för alla? Read More »

Det här gör eleverna på internet

Barn och ungdomars vardag är kantad av internet. Hur påverkar informationen på nätet vad de lär sig? Vem eller vilka röster väljer de att lyssna på? Internetstiftelsens Jannike Tillå är expert på barns internetanvändning. Med statistik från rapporten Svenskarna och internet ger hon dig en tydlig bild av vad barn väljer att göra på nätet. …

Det här gör eleverna på internet Read More »

Hur kan Internet of things göra läraren bättre?

Genom att samla in rörelsedata och visualisera denna som värmekartor kan läraren tydligt se hur hen har använt sig av det fysiska rummet under lektionen. Projektet Lärares rörelsemönster har utforskat hur IoT kan vara ett användbart verktyg för läraren att utveckla sin undervisning och nå varje elev. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Livepodd Livslångt – jävla skitsystem!

Katarina Pietrzak, forskare på RISE, livepoddar med podden Lisvlångt tillsammans med sin kollega Micke Kring och med gästen Jonas Söderström. Tillsammans möts de i ett samtal om vad det livslånga lärandet kan ha att vinna på bra system och digitalisering. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Digital kompetens – en förutsättning för det livslånga lärandet?

Ett panelsamtal där Skolverket samtalar med olika aktörer om innebörden av digital kompetens samt om utbildningens roll och betydelse för det livslånga lärandet. Samtalet leds av Helena Messing Berg, kommunikatör på Skolverket. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Skapa en tryggare miljö i skolan och förskolan

Mobbning är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar barn och unga hårt. Men vi vet att mobbning går att stoppa genom ett förebyggande systematiskt trygghetsarbete, där en av skyddsfaktorerna är att vuxna runt omkring närvarar och alltid agerar. Under våren 2023 lanserar Friends en ny kunskapsbank för skolpersonal och förskolepersonal. Välkommen till detta pass där Friends …

Skapa en tryggare miljö i skolan och förskolan Read More »

Scroll to Top