19 april

Besök Uppsala kommun dag 2

Kom och snacka med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun i monter B:19, träffa vår förskolechef, grundskolechef och biträdande utbildningsdirektör på förmiddagen. Missa inte våra spännande tävlingar under kvällen! 19/4 9.00-10.00, Uppsala kommun Att leda förskola och skola i Uppsala kommun. Jan Aili, chef kommunal förskola. Erik Ojala, chef kommunal grundskola 10.00-11.00, Uppsala kommun Uppsala …

Besök Uppsala kommun dag 2 Read More »

Om jag var skolminister för en dag

Vad skulle du göra om du fick vara skolminister för en dag? Varmt välkommen till ett öppet seminarium om skolans utveckling tillsammans med lärarna Maria Wiman, Sara Bruun och Internetstiftelsens Kristina Alexanderson. Seminariet är del tre av en serie samtal som började under Internetdagarna 2022. Var med när vi sammanfattar lärdomarna från tidigare samtal och …

Om jag var skolminister för en dag Read More »

Ett digitalt arbetssätt – Organisationens väg till det livslånga lärandet

Livslångt lärande är en nödvändig nyckel till framgång i nutidens och framtidens arbetsliv. För att individer ska behålla sin relevans på arbetsmarknaden behöver de ständigt förnya sina kunskaper och färdigheter. De som inte är engagerad i livslångt lärande riskerar att bli utkonkurrerad på den alltmer konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Samtidigt behöver organisationer och skolor skapa stöd för individer i …

Ett digitalt arbetssätt – Organisationens väg till det livslånga lärandet Read More »

Besök Skolverket – dag 2

Träffa oss i monter A:33 19/4 10.00–10.30, Demo: En titt i provplattformen 11.00–12.00, Träffa provansvarig för nationella prov i engelska 12.30–13.00, Ställ frågor om att välja digitala lärresurser i SO 13.00–13.30, Prata om stödmaterial i programmering 13.45–14.45, Prata om förskola, förskoleklass och fritidshem 15.00–16.00, Träffa provansvarig för nationella prov i SO 16.30–17.00, Demo: En titt …

Besök Skolverket – dag 2 Read More »

Besök Sollentuna kommun dag 2

Träffa oss i monter D:28 📅10:00-10:30 🏫Skolresan och digitalisering – Digitala verktyg i slöjdundervisningenHelene Kåberg visar tillsammans med elever hur man genom att använda olika digitala verktyg i slöjdsalen kan  tillgängliggöra undervisningen så att den  blir tydlig och strukturerad. 📅10:40-11:00💬Panelsamtal – Skolresan och digitaliseringVi diskuterar det livslånga lärandet med fokus på Sollentunas Skolresa kopplat till …

Besök Sollentuna kommun dag 2 Read More »

Elever som utmanar – tillsammans mot lärandezonen

Elever med utmanande beteende saknar ofta tillitsfulla relationer till vuxna i skolan, vilket krävs för att de ska lära sig och utvecklas. Skolpersonal behöver därför på ett empatiskt och professionellt sätt arbeta för att först möta eleven i trygghetszonen. Tillsammans kan man därefter med hjälp av intresse, värme och empati förflytta sig mot lärandezonen. Föreläsningen …

Elever som utmanar – tillsammans mot lärandezonen Read More »

Ett nytt lärandelandskap. Hur får vi till det intellektuella klipulvret där eleverna vill veta mer?

Hur kan digitala verktyg förstärka elevernas kreativitet och motivation? Stämmer Sir Ken Robinsons ord om att skolan tar bort elevernas kreativa förmåga och lust att lära? Hur kan vi skapa en undervisning som lutar sig mot de framtidsförmågor som våra elever kommer att behöva när de lämnar skolan? På den här föreläsningen får du handfasta …

Ett nytt lärandelandskap. Hur får vi till det intellektuella klipulvret där eleverna vill veta mer? Read More »

Så hjälper du dina elever att bli medvetna källgranskare i vardagen 

Vilka kunskaper behöver elever för att kunna granska informationen de möter i vardagen? Journalisten Jack Werner återvänder till Digitala lektioners program för att ge konkreta tips och exempel på hur en professionell källgranskare identifierar syftet bakom informationen som sprids i våra sociala flöden.  Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Så övervakas och manipuleras våra barn och unga av techjättarna

Sociala plattformar definierar våra barns syn på världen, samhället och mellanmänskliga relationer. Techföretagen skräddarsyr och manipulerar baserat genom att i hemlighet övervaka barnens liv, och designar medvetet sina tjänster för att de ska vara beroendeframkallande. Samtidigt jämnar internet ut ojämlikheter i samhället och ger barn och unga tillgång till verktyg som kan förändra deras liv …

Så övervakas och manipuleras våra barn och unga av techjättarna Read More »

Transspråkande- användning av elevers alla språkliga resurser!

Många lärare i skolan beskriver att när de börjat använda transspråkande strategier i undervisningen har det skapat bättre språk- och kunskapsutveckling för elever med annat modersmål än svenska. Gudrun Svensson visar i denna föreläsning hur transspråkande kan tillämpas i klassrummet. Spår: Mäss-pass för vår öppna scen (tillträde även för dig med SETTivalpass & Fördjupningspass)

Att bli lärare – så omfamnar du ett yrke i ständigt lärande

Hur behåller du motivationen till att utvecklas och lära dig nytt under yrkeslivet? Välkommen till ett spännande samtal om lärande mellan Maria Wiman och lärarstudenten Johanna Barverlid. Med sina olika perspektiv och erfarenheter vänder och vrider de på begreppet lärande och berättar hur de ser på och hanterar det i sin yrkesvardag.  Spår: SETTivalpass (tillträde …

Att bli lärare – så omfamnar du ett yrke i ständigt lärande Read More »

Att vara vuxen ibland

“Att vara vuxen ibland” handlar om att möta sina rädslor och ifrågasätta sig själv. En föreläsning om en personlig historia som inte liknar någon annans. Frågan är hur frånvaron av gränsdragningar kan lära oss något, och hur viktigt det är att inte sluta tro på sina egna brister som egentliga styrkor. I en underhållande sättning …

Att vara vuxen ibland Read More »

Scroll to Top