18 april

Grafisk recording 

Under första dagen har vi ett team på plats som kommer att bidra med grafisk recording – ett sätt att komplettera annan dokumentation med strukturerade, ritade bilder. Forskning har visat att visuell dokumentation främjar samsyn och samarbete samt ökar tydlighet, engagemang och förståelse. Inte minst har det stor effekt för att stödja minnet. (Forskning visar …

Grafisk recording  Read More »

Besök Uppsala kommun dag 1

Kom och snacka med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun i monter B:19, träffa våra matematikutvecklare och få en guidning på Pedagog Uppsala. 18/4 9.00-10.00, Uppsala kommun Träffa några från Uppsala kommuns förste förskollärare. Jenny Olsson och Sara Dahlström 10.00-11.15, Uppsala kommun Matemativutveckling i Uppsala kommuns grundskolor. Matematikutvecklare grundskolan: Anneli Lafvas, Gunilla Oskarsson 11.15-12.15, Uppsala …

Besök Uppsala kommun dag 1 Read More »

Besök Sollentuna kommun dag 1

Träffa oss i monter D:28 📅10:00-10:30 🏫Skolresan och tillgänglighet – Framtidens husEva Fransson med elever från Turebergsskolans RN-enhet årskurs 7+8 arbetar med tillgänglighet genom att väva in konstruktion i teknik. 📅10:40-11:00 💬Panelsamtal – Skolresan och tillgänglighetVi diskuterar det livslånga lärandet med fokus på Sollentunas Skolresa kopplat till ledordet tillgänglighet. Vad innebär det sett från olika …

Besök Sollentuna kommun dag 1 Read More »

Organisera för skolbibliotek i undervisningen

Alla barn och elever ska få förutsättningar att bli aktiva och ansvarsfulla samhällsmedborgare. I den här föreläsningen lyfter vi hur skolbiblioteksverksamhet kan organiseras och tillsammans med olika professioner stärka elevernas bildning, källmedvetenhet och språkliga förmåga, samt deras delaktighet i det demokratiska samtalet. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Psykisk hälsa på schemat

Varannan 15-åring har psykiska besvär. Samtidigt visar forskning att skolundervisning kring psykisk hälsa inte bara förbättrar elevernas mående, utan också främjar lärande och minskar utåtagerande beteenden i klassrummet. Hur kommer man i gång med att undervisa om psykisk hälsa? Varför är det viktigt och hur lyckas man i praktiken? Psykolog Siri Helle delar med sig …

Psykisk hälsa på schemat Read More »

Så lär du dina elever att använda digital källkritik, på riktigt

Hur ger du dina elever verktyg för att hantera missvisande information på nätet? Med avstamp i ny forskning lyfter didaktikprofessorn Thomas Nygren fram flera effektiva sätt att stödja eleverna i digital källkritik. Var med och lär dig hur du kan använda ny teknik, spel och digitala självtest i din undervisning för att eleverna snabbare ska …

Så lär du dina elever att använda digital källkritik, på riktigt Read More »

Specialpedagogik – Speciell eller bara tillgänglig pedagogik för alla?

En resa genom förskolans utbildning i en universell design av lärande, utifrån multimodala arbetssätt och en undervisning och lärmiljö som bygger på ett multimodalt berättande, genom differentierade estetiska lärprocesser för ett livslångt lärande och en livslång förståelse för sin egen process. En lärares reflektion om hur vi kan förena förmåga och kunskap och bygga en …

Specialpedagogik – Speciell eller bara tillgänglig pedagogik för alla? Read More »

Elmemodellen – Den unika undervisnings- och inredningsmodellen för studiero och trivsel!

Hör Eva-Lena Brafield, grundare av den populära Elmemodellen och tidigare rektor på Elmeskolan, och Jennie Holmgren, ansvarig för Elmemodellen hos Lekolar, berätta om Elmemodellen – från idé till befintligt arbetssätt med fantastiskt resultat.Den unika undervisnings- och inredningsmodellen skapades 2019 på Elmeskolan i Älmhult efter en tid med oro, kränkningar och hemmasittare för skolans elever i …

Elmemodellen – Den unika undervisnings- och inredningsmodellen för studiero och trivsel! Read More »

Besök Skolverket – dag 1

Träffa oss i monter A:33 18/4 11.00–11.30, Prata med oss om skolbibliotek 11.30–12.00, Demo: En titt i provplattformen 12:15-12:45, Ställ frågor om traumamedveten omsorg 12.30–13.30, Träffa provansvarig för nationella prov i svenska 13.45–14.15, Tekniska förutsättningar digitala nationella prov 15.00–16.00, Träffa projektledaren för digitala nationella prov

Det här gör eleverna på internet

Barn och ungdomars vardag är kantad av internet. Hur påverkar informationen på nätet vad de lär sig? Vem eller vilka röster väljer de att lyssna på? Internetstiftelsens Jannike Tillå är expert på barns internetanvändning. Med statistik från rapporten Svenskarna och internet ger hon dig en tydlig bild av vad barn väljer att göra på nätet. …

Det här gör eleverna på internet Read More »

Digital bokstavskartläggning med direkt åtgärd för en god läsutveckling 

Du träffar säkerligen elever som har det svårt att få bokstäverna att fastna i minnet och de kommer inte riktigt igång med sin läsning. Med iMALs digitala bokstavkartläggning får du full insikt i elevernas bokstavskunskap och programmet skapar automatiskt helt individanpassade läs- och skrivuppgifter som baseras på kartläggningsresultatet. iMAL arbetar med strukturerad fonem- och grafemkoppling och bokstäverna lärs in multisensoriskt. Läs- och …

Digital bokstavskartläggning med direkt åtgärd för en god läsutveckling  Read More »

Scroll to Top