Edtech Quality Assurance: What works?

In collaboration with Ifous and EmpowerED, the European EdTech Alliance (EEA) will be hosting this breakfast workshop on evidence and quality assurance as part of the EdTech Strategy Lab event series.

The aim of the session is to engage with the dynamic community of SETT educators, practitioners, school leaders and education researchers during this interactive and engaging 60-minute workshop.

We’ll share initial findings about the topics of evidence and quality assurance in EdTech, gathered through the EdTech Strategy Lab and EmpowerED projects. We will also facilitate discussions about the importance of evidence-backed EdTech, partnerships and the issue of trust.

We want to hear about your experience with evaluating digital learning resources and to understand your needs and opportunities when it comes to procuring, integrating and evaluating EdTech products. Our partners iFous and Swedish EdTest will also be offering helpful resources, including complimentary access to their guide on AI in education.

Start your first day at SETT by joining us for breakfast from 8:15am with the workshop promptly starting at 8:30am, finishing by 9:30am – look forward to seeing you there!

  Syftet med sessionen är att tillsammans med lärare, skolledare och forskare engagera sig i en interaktiv diskussion under 60 min. Vi kommer även att att dela de första resultaten om ämnena evidens och kvalitetssäkring gällande EdTech, samlade genom EdTech Strategy Lab och EmpowerED-projekten. Vi kommer också att diskutera vikten av evidens gällande EdTech, partnerskap och frågan om förtroende. Vi vill höra om dina erfarenheter av att värdera digitala lärresurser och förstå dina behov och möjligheter när det gäller att upphandla, integrera och värdera EdTech-produkter. Våra partners Ifous och Swedish Edtest kommer också att presentera  användbara resurser, inklusive gratis tillgång till en viss del av deras resurser om AI-funktionalitet i digitala lärresurser. Börja din första dag på SETT med att äta frukost med oss från 08:15. Vi ser fram emot att se dig där!

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!