TREVOR DOLAN FOUNDATION

Trevor Dolan var en skolforskare med en tvärvetenskaplig syn på lärande och skolutveckling. Han ifrågasatte tyckanden och framhöll vikten av att alltid ha vetenskapliga belägg för påståenden om företeelser i skolans värld. Trevor Dolan hade en djup respekt för lärares professionalism och möjliga positiva inverkan på elevers hela tillvaro. Vem bidrar till detta nu när Trevor Dolan inte längre finns? Vår vän och kollega i lärandets tjänst Trevor Dolan, avled i februari 2013. För att hedra hans minne och se till att hans starka röst i utbildningsvärlden inte ska tystna, vill vi uppmärksamma de personer som verkar i hans anda, utmanar invanda föreställningar och står upp för varje enskild elevs rätt till lärande.

Stort grattis Ida Lenneman, årets punkare i Skolsverige!

“En modets ledstjärna, med en osviklig tro på sina elever.”

Årets punkare i skolvärlden!

Ett stipendium på 10 000 kr delas ut till en lärare, förskollärare, pedagog, fritidslärare eller skolledare som utmärks av följande:

  • Civilkurage och mod att varje dag ta ställning för varje enskilt barn/elev, trots omgivningens tyckanden och tryck.
  • En orubbad övertygelse om varje elevs förmåga att lära och skolans avgörande inverkan på en elevs nutid och framtid.
  • Ett passionerat och hängivet ledarskap med en osviklig pedagogisk markör riktad mot undervisning och lärande.
  • Ett ledarskap där det didaktiska lärandet står på tvärvetenskaplig grund.
  • Humor, värme och kärlek till sitt uppdrag, sina medarbetare och elever.
  • Modet att ta debatt.
  • Är punk i skolvärlden.

The board (Jury)

Vinnaren utses av ” The Board” för Trevor Dolan Foundation som består av:
– Lisa Heino, ordförande i The Trevor Dolan Foundation och Utbildningspolitisk utredare på Lärarförbundet.
– Fredrik Svensson, VD Meet In Grid
– Mattias Odhner Larsson, rektor Mediagymnasiet Nacka Strand
– Peter Habbe, lärare AIC
– Anne-Marie Körling, lärare och författare
– Maria Wiman, lärare Östra grundskolan Skogås

Nominerade 2019:

• Veronica Lundin Sköldqvist, Lärare, Östersund
• Ninnie Närhi, Förstelärare, Malmö
• Tobias Edvardsson, Musiklärare, Västra Göteborg
• Jessica Kälvehed, Speciallärare, Norrköping
• Ida Lenneman, Utvecklingslärare, Linköping
• Ulrika Enmark, Rektor, Skellefteå
• Magnus Nyberg Blixt, Bitr. Rektor, Huddinge
• Susanne Frostenäs, Rektor, Borås
• Dan Carlsson, IT-pedagog, Umeå
• Inga-Lill Westling, Elev- & personalcoach, Hofors
• Jeanette Lindberg, Lärare, Eskilstuna
• Karin Aaseby, Lärare, Värmdö
• Maria Glawe, Förstelärare & Speciallärare, Trelleborg
• Eva Maria Widlund, Elevassistent & socialpedagog, Stockholm/Farsta

Tidigare pristagare:

Göran Törnqvist, Rektor i Ludvika kommun

“Jag vill uttrycka ett stort tack för utmärkelsen. Jag känner mig mycket hedrad och stolt. Priset stärker mig i mitt/vårat arbete med den demokratiska värdegrunden. Tillsammans är vi starkast.”

Läs hela pressmeddelandet här.

Maria Wiman, Lärare i Sv/So för årskurs 7 och förstelärare i läsutveckling, på Östra grundskolan i Huddinge

Janna Schéele, Utvecklingsledare, Östersunds Barn- och utbildningsförvaltning
Michael Andersson, Musiklärare/ADE på Falkbergsskolan i Botkyrka
Johan Eriksson, Förstelärare på Runbacka skolor/runan i Sollentuna

Jacob Möllstam

Jacob Möllstam

Scroll to Top