Ta del av de populära SETTinaren nu i efterhand!

Helt enkelt webinars i dialogform

Under de fyra SETTinaren to vi upp aktuella ämnen relaterade till Covid-19. Hur hanterades vårterminen 2020 och vilka lärdomar tar vi med oss till den nya normala framtiden?

År 2020 genomförde SETT fyra så kallade SETTinar. Varje SETTinar pågick 30-45 minuter och nu har du möjlighet att se dessa i efterhand. Nedan kan du se samtliga deltagare och temat för respektive SETTinar.

13 oktober

Hur använder jag utrustning och läromedel i digital undervisning?

Katarina Eriksson
Linda Svanberg
Linda Svanberg
Roger Terner
Roger Terner
KristinaAlexanderson_SETT
Kristina Alexandersson

Katarina Eriksson,  Linda Svanberg och Roger Terner är med och diskuterar dagens frågor som leds av moderator Kristina Alexandersson. 

Vi tar upp frågeställningar som: 

• Vad händer med elever som inte har tillgång till rätt utrustning? Dator som laggar, svagt fiber etc?

• Är det några läromedel som fungerar bättre än andra? Har personalen haft tillgång till rätt utrustning?

• Har undervisning gjorts från skolan eller hemifrån?

• Vilka nya krav önskar ni på leverantörer av skolmaterial utifrån vårens erfarenheter?

3 november

Hur skapas engagemang och inlärning hos elever i digital undervisning? - Oavsett ålder, behov, förutsättningar och ämne.

Helene Ericsson
Peter Ågren
Linda Svanberg
Linda Svanberg
Jenny Edvardsson.

Foto: Emelie Asplund
Jenny Edwardsson
CasperPratt_SETT
Casper Pratt
ViktorRehnberg_SETT
Viktor Rehnberg
Karl Liljas
Karl Liljas
KristinaAlexanderson_SETT
Kristina Alexandersson

Dagens deltagare är Peter Ågren, Heléne Ericsson, Linda Svanberg, Jenny Edvardsson, Casper Pratt , Viktor Rehnberg och Karl Liljas – under ledning av moderator Kristina Alexandersson.

Vi tar upp frågeställningar som: 

• Svårigheterna i praktiska mot teoretiska ämnen.

• Vilka utmaningar finns i olika årskullar?

• Vad det ställer för krav på elevernas tekniska utrustning och på lärarens kompetens?

• Vad man ska tänka på för att budskapet ska gå fram?

• Hur får man till interaktivitet?

26 november

Hur anpassar vi skolmiljön utifrån de nya distansieringskraven?

Maria_Rönn_1
Maria Rönn
Anna Jändel-Holst
Anna Jändel-Holst
Ann Norrbrand
Ann Norrbrand
Johanna Gustafson
Johanna Gustafson

I dagens SETTinar medverkar Maria Rönn Anna Jändel Holst och Ann Norrbrand under ledning av Moderator Johanna Gustafson.

Vi tar upp frågeställningar som 

• Hur hanteras distansieringskrav i skolan?

• Vad gjordes direkt under våren?

• Hur var förberedelserna inför höstterminen?

• Hur ska vi tänka långsiktigt?

• Hur ska man tänka kortsiktigt?

• Vad har ni gjort gällande möblering, schema etc? Korridor, matsal, entréer? 

1 december

Vilka var vårens största utmaningar?

Maria Leijonhielm
Anurag Choudhary
CasperPratt_SETT
Casper Pratt
ViktorRehnberg_SETT
Viktor Rehnberg
Emelie_Hahn
Emelie Hahn
Maria Leijonhielm
Maria Leijonhielm
Nathalie Sundesten Landin
Nathalie Sundesten Landin
KristinaAlexanderson_SETT
Kristina Alexandersson
Emelie_Hahn
Emelie Hahn

I dagens SETTinar medverkar Anurag Choudhary, Casper Pratt , Viktor Rehnberg, Maria Leijonhielm, Nathalie Sundesten Landin och Emelie Hahn under ledning av moderator Kristina Alexandersson

Vilka var vårens största utmaningar?  Hur använder vi erfarenheterna från våren för att lösa ta oss an dessa utmaningar?

  • Hur upplevde elever arbetet på distans? Vilka var utmaningarna? Hur löste eleverna dessa? Vilket stöd fick de av tekniken? Av varandra, av lärare, av övrig personal?
  • Var utrustning och läromedel en utmaning för lärare, för elever? Om ja, hur? Och hur ska man lösa det? Vad ska man tänka på i framtiden?
  • Var samarbetet med övrig personal en utmaning? Om ja, hur och hur löser/löste man det?
  • Var dialogen med föräldrar/elever en utmaning? Om ja vilka är erfarenheterna, vad krävs för att lösa detta?

Varje SETTinar avslutas med en Kahoot-tävling som görs i samarbete med Skola24 och fantastiska priser från AVS och Alega

Skola24_linkedin_400x400px-300x300
avs-600x600-300x300
Tempus Tänk Förskola background white 1920x1080
internetstiftelsen
Kinnarps
Scroll to Top