Under hösten 2020 genomför vi fyra SETTinar. Helt enkelt webinars i dialogform där vi tar upp aktuella ämnen relaterade till Covid-19. Hur hanterades vårterminen 2020 och vilka lärdomar tar vi med oss till den nya normala framtiden?

Varje SETTinar pågår 30-45 minuter och är kostnadsfritt för dig som åhörare. Det finns möjlighet att ställa frågor till de medverkande under varje SETTinar. För att delta behöver du bara registrera för det eller de SETTinar du är intresserad av. Deltagare i SETTinar uppdateras löpande.

Tips till dig som åhörare:

  • För bästa möjliga upplevelse rekommenderas Google Chrome, Firefox , Opera, Safari (12.1+) eller Edge (79).
  • Ladda ner Kahoot appen i din telefon innan sändning om du vill vara med och tävla om fina priser. AVS bidrar med  ACER P1355W – bärbar projektor samt en klassuppsättning Hörlurar. Alega bidrar med Headset av ClassVR- Premium samt årslicens av portalen.
    För att vara med och tävla måste du se sändningen live. 
  • Sändningarna kommer att finnas att se på hemsidan efteråt för dig som anmält dig i förväg. 

Varje SETTinar avslutas med en Kahoot-tävling som görs i samarbete med Skola24 och fantastiska priser från AVS och Alega

Skola24_linkedin_400x400px-300x300
avs-600x600-300x300
Tempus Tänk Förskola background white 1920x1080
internetstiftelsen
Kinnarps

13 oktober

Hur använder jag utrustning och läromedel i digital undervisning?

Katarina Eriksson
Linda Svanberg
Linda Svanberg
Roger Terner
Roger Terner
KristinaAlexanderson_SETT
Kristina Alexandersson

Katarina Eriksson,  Linda Svanberg och Roger Terner är med och diskuterar dagens frågor som leds av moderator Kristina Alexandersson. 

Vi tar upp frågeställningar som: 

• Vad händer med elever som inte har tillgång till rätt utrustning? Dator som laggar, svagt fiber etc?

• Är det några läromedel som fungerar bättre än andra? Har personalen haft tillgång till rätt utrustning?

• Har undervisning gjorts från skolan eller hemifrån?

• Vilka nya krav önskar ni på leverantörer av skolmaterial utifrån vårens erfarenheter?

3 november

Hur skapas engagemang och inlärning hos elever i digital undervisning? - Oavsett ålder, behov, förutsättningar och ämne.

Helene Ericsson
Peter Ågren
Linda Svanberg
Linda Svanberg
Jenny Edvardsson.  Foto: Emelie Asplund
Jenny Edwardsson
CasperPratt_SETT
Casper Pratt
ViktorRehnberg_SETT
Viktor Rehnberg
Karl Liljas
Karl Liljas
KristinaAlexanderson_SETT
Kristina Alexandersson

Dagens deltagare är Peter Ågren, Heléne Ericsson, Linda Svanberg, Jenny Edvardsson, Casper Pratt , Viktor Rehnberg och Karl Liljas – under ledning av moderator Kristina Alexandersson.

Vi tar upp frågeställningar som: 

• Svårigheterna i praktiska mot teoretiska ämnen.

• Vilka utmaningar finns i olika årskullar?

• Vad det ställer för krav på elevernas tekniska utrustning och på lärarens kompetens?

• Vad man ska tänka på för att budskapet ska gå fram?

• Hur får man till interaktivitet?

26 november

Hur anpassar vi skolmiljön utifrån de nya distansieringskraven?

Maria_Rönn_1
Maria Rönn
Anna Jändel-Holst
Anna Jändel-Holst
Ann Norrbrand
Ann Norrbrand
Anders Larsson
ANders Larsson

I dagens SETTinar medverkar Maria Rönn Anna Jändel Holst och Ann Norrbrand under ledning av Moderator Anders Larsson.

Vi tar upp frågeställningar som 

• Hur hanteras distansieringskrav i skolan?

• Vad gjordes direkt under våren?

• Hur var förberedelserna inför höstterminen?

• Hur ska vi tänka långsiktigt?

• Hur ska man tänka kortsiktigt?

• Vad har ni gjort gällande möblering, schema etc? Korridor, matsal, entréer? 

1 december

Hur löste vi vårens utmaningar på bästa sätt?

Maria Leijonhielm
Anurag Choudhary
CasperPratt_SETT
Casper Pratt
ViktorRehnberg_SETT
Viktor Rehnberg
Emelie_Hahn
Emelie Hahn
Maria Leijonhielm
Maria Leijonhielm
Nathalie Sundesten Landin
Nathalie Sundesten Landin
ViktorRehnberg_SETT
Viktor Rehnberg
Emelie_Hahn
Emelie Hahn

I dagens SETTinar medverkar Anurag Choudhary, Casper Pratt , Viktor Rehnberg, Maria Leijonhielm, Nathalie Sundesten Landin och Emelie Hahn

Vi tar upp frågeställningar som

• Vilka lärdomar utifrån utrustning och läromedel?

• Hur fungerade samarbete med övrig skolpersonal?

• Hur fungerade dialog med föräldrar/elever?

• Hur upplevde gymnasieelever distansundervisning under våren?

• Hur upplevde föräldrar att det fungerade?

• Vad för material behövs i framtiden för att underlätta distansundervisning?

• Vad ska man tänka på gällande lunch i skolmatsal?

Scroll to Top