Specialpedagogik – Speciell eller bara tillgänglig pedagogik för alla?

En resa genom förskolans utbildning i en universell design av lärande, utifrån multimodala arbetssätt och en undervisning och lärmiljö som bygger på ett multimodalt berättande, genom differentierade estetiska lärprocesser för ett livslångt lärande och en livslång förståelse för sin egen process. En lärares reflektion om hur vi kan förena förmåga och kunskap och bygga en undervisningskultur i förskolan och skolan, som sträcker sig över utbildningens gränser, där allas lärprocesser och intressen inkluderas för att inspirera och motivera barn och elever och leverera en utbildning i världsklass, som är identitetsstärkande, meningsfull och som alla vill vara en aktiv del i.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top