Skapa en tryggare miljö i skolan och förskolan

Mobbning är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar barn och unga hårt. Men vi vet att mobbning går att stoppa genom ett förebyggande systematiskt trygghetsarbete, där en av skyddsfaktorerna är att vuxna runt omkring närvarar och alltid agerar.

Under våren 2023 lanserar Friends en ny kunskapsbank för skolpersonal och förskolepersonal. Välkommen till detta pass där Friends sakkunniga Anna-Carin Wettefors, tillsammans med förstelärarna Elin Posch och Cecilia Nilsson, ger dig en presentation av kunskapsbanken samt konkreta tips på hur du kan använda kunskapsbanken för att skapa en tryggare miljö i din skola eller förskola.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top