Gör skillnad som vuxen med traumamedveten omsorg (TMO)

När elever mår bra är det lättare att lära sig och lärandet kan bidra till hälsa och välbefinnande. Men hur kan vi stötta barn och elever som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser på bästa sätt?

TMO (traumamedveten omsorg) är en utbildning som Rädda Barnen genomför i samarbete med Skolverket. Den riktar sig till all personal i förskolan och skolan. Under det här passet kommer du få möjlighet att lära dig nya begrepp som ökar din förståelse för elevers behov och beteende. Vi lyfter även betydelsen av din roll som viktig vuxen och presenterar verktyg för hur du kan göra skillnad i vardagen.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top