En god ljudmiljö för alla i klassrum och idrottshall!

Jessika och Sarah från Glanshammars skola berättar om hur ett ljudutjämningssystem och fokus på ljudmiljö skapar en bättre arbetsmiljö i klassrummet och inte minst i idrottshallen. Läraren sparar sin röst, den ska hålla i många år, och alla elever kan höra vad som sägs.

Simon Eklund från Phonak visar kort hur produkten Roger SoundField fungerar i klassrummet.

Spår: Mäss-pass för vår öppna scen (tillträde även för dig med SETTivalpass & Fördjupningspass)

Scroll to Top