Bildning och kunskap för ett livslångt lärande

Vi befinner oss i en snabbt föränderlig värld, hur skapar skolan förutsättningar för livslångt lärande? Vad behöver lärare och elever kunna? I sin föreläsning kring bildning i en digitaliserad vardag kommer Lars Strannegård att ge dig konkreta argument för vad vi behöver kunna, vilka åtgärder skolan behöver ta samt vilka effekter vi kan vänta oss.

Spår: Fördjupningspass

Scroll to Top