Att läsa eller inte läsa – det är frågan

Lärare larmar om att eleverna inte kan läsa och skriva åldersadekvat. Lågstadieläraren säger till redan i tvåan.Tiden går och i sjuan ser läraren att eleverna fortfarande inte kan läsa. Rådet blir nu “eleven måste kompensera genom att lyssna”. Speciallärare finns inte eller har inte tid att ta hand om alla.Irritationen hos lärarna stiger och stressen hos specialläraren ökar. I föreläsningen får du ta del av forskning, frustration och förhoppning samt resonemang kring hur ett konkret arbete för hela klasser med avkodningsträning och läsförståelse kan genomföras. Att kunna och få lära sig läsa och skriva är en demokratisk rättighet.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top