Allt är påhittat! – Hur hittar vi på skolan igen?

Att vara lärare i klimatkrisens och klimatomställningens tid är verkligen att verka inom ramen för det livslånga lärandet i en föränderlig framtid. Vi lärare måste själva få känna och förstå att även vi nu måste hitta på nytt, ställa om och förändra vår undervisning. Men vad betyder det att vi behöver ställa om i skolan? Ta del av hur tre lärare i Jämtland hittade på Spilloteket – ett utbildningscenter vars arbete kretsar kring hur skolan kan genomföra sitt uppdrag att undervisa om hållbar utveckling så att barn och unga känner framtidstro, hopp och lust att vara med och bidra till klimatomställningen.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top