Roger SoundField

Beskrivning​

Roger SoundField är ett ljudutjämningssystem som hjälper lärarna att nå ut till alla elever utan att behöva anstränga rösten. Eleverna får en bättre lärmiljö och lärarna får en bättre arbetsmiljö.

”Det är som att ha en extra lärare i klassrummet”
Alla är lika nöjda. Elever, lärare och rektorer är samstämda när de berättar om hur ljudutjämningssystemet Roger™ SoundField har förbättrat arbetsmiljön på Isabergskolan i Hestra. ”Det är mycket lugnare i klassrummet, det finns en större arbetsro och oavsett var eleverna sitter så hör de alltid vad jag säger”, berättar en av lärarna på skolan.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top