Miniräknare Sagitta tvåradig basic

Beskrivning​

En enkel tvåradig räknare med stora siffror, solcell och lock.
Efter beräkningen står uttrycket kvar i den övre raden.

Skrev du in fel uttryck – tryck på valfri piltangent så är du tillbaka på den övre raden. Uttrycket justeras enkelt och beräkningen kan göras om.
Räknaren följer prioriteringsreglerna (× ÷ före + -).
Logisk inmatning för kvadratroten (t.ex. √9: tryck √, sedan 9).

Scroll to Top