Matteappen

Matteappen

Handskrivna lösningar
– Genom att skriva för hand lär sig eleverna bättre och de upplever även undervisningen som roligare
Ökat elevengagemang
– Matteappen möjliggör mer sociala lektionstillfällen vilket ökar intresset hos eleverna
Heltäckande material
– Få tillgång till över 50 000 uppgifter inom olika områden och från olika böcker. Screening material så som Förstå och Använda tal, Diamantdiagnoser, Gamla Nationella prov m.m.
Automatisk kartläggning – Ökad likvärdighet
– Spara tid och energi genom att låta Matteappen rätta alla lösningar åt dig. Mer meningsfull tidsanvändning.
Ökad likvärdighet
– Med hjälp av Matteappens rapporter kan du se varje elev och får du bättre koll på elevers kunskapsluckor

Scroll to Top