Fokus Förskola

Beskrivning​

Fokus Förskola är ett digitalt verktyg, för pedagoger i förskolan, som digitaliserar och konkretiserar förskolans läroplan. Vilka lärprocesser kan exempelvis ingå i hållbar utveckling, och vilka aktiviteter kan stimulera dessa lärprocesser?

För oss har det varit viktigt att nyttja teknikens fördelar för att förenkla och förtydliga processen kring det systematiska kvalitetsarbetet. Vår ambition är att Fokus Förskola har en tydlig utgångspunkt i kunskap, processer och arbetssätt som fungerar och förenklar just i förskolan. Digitalisering ska minska administrationen och data ska bidra till förskoleutveckling.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top