SKOLKONTAKT

SKOLKONTAKT

SKOLKONTAKT är social färdighetsträning i grupp för elever med autism
eller autismliknande svårigheter i sociala situationer.

Allt fler ungdomar får diagnosen autism eller står i kö för en utredning och har svårt med sociala samspelssituationer i skolan. För att hjälpa dessa elever har SKOLKONTAKT tagits fram av KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet.

SKOLKONTAKT är ett manualbaserat program med tydliga riktlinjer för utförande och är avsett att användas från årskurs 8 och på gymnasiet.

Grupptränare i SKOLKONTAKT kan vara lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger eller personal från elevhälsan som till exempel kan handledas av skolpsykolo.

Scroll to Top