Photon AI Discovery Kit

Photon AI Discovery Kit

Artificiell intelligens är en av världens viktigaste och snabbast utvecklande samtida teknologier. Genom att introducera begreppet artificiell intelligens (AI) i tidig ålder ger vi barn den kunskap som kommer att ge dem en betydande fördel i både deras personliga och professionella liv.

Med Photon AI Discovery Kit kan du enkelt introducera detta koncept i vilken utbildning som helst.

Scroll to Top