Nytt läromedel stärker elevers självkänsla och ökar samhörighet med närsamhället

Nytt läromedel stärker elevers självkänsla och ökar samhörighet med närsamhället

Förra året jobbade Framtidsfrön med ett projekt som kallades Socialt entreprenörskap i skolan. Syftet var att tydliggöra kopplingar mellan skola-arbetsliv, stärka elevers självkänsla och öka samhörigheten med närsamhället. Projektet resulterade i ett läromedel som nu finns tillgängligt för alla pedagoger att ladda ned och använda med sina elever.

Läromedlet riktar sig till högstadieelever och består av en utbildning för elever med lektioner och olika uppdrag som mynnar ut i en aktivitet som genomförs i elevernas närsamhälle. I projektet deltog tio åttondeklasser från tre olika skolor och resulterade i totalt 43 projekt av olika karaktär och format.

– Det roligaste med projektet var att genomföra det och prata med alla roliga människor. Vi ville föra människor samman med vårt projekt, säger en grupp från 8A i Carl Johanskolan i Karlsborg som under projektet stod på en busshållplats och tackade alla som valde att ta bussen och tänka på miljön.

En annan grupp från Kristinebergsskolan ville öka samhörigheten i kommunen och bjöd in 35 ukrainska barn i åldrarna 5 till 15 för att göra olika aktiviteter och lekar tillsammans.

– I början kändes det lite stressigt och nervöst, men med tiden så kunde vi prata mer och i slutet så var det väldigt roligt och vi kom ut där ifrån och skrattade. Det som vi var nöjda över är att vi blev klara och alla genomförde ett väldigt bra arbete, säger gruppen från Kristinebergsskolan, Åmål.

Andra aktiviteter som genomfördes var bland annat besök på äldreboende och spela sällskapsspel, upprätta en vandringsled i kommunen, anordna bingo på fritids, bjuda byggarbetare på fika och ta hjälp av en förskoleklass för att plocka skräp i närområdet.

Scroll to Top