NYHET! Sveriges nya observationsunderlag för att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum

NYHET! Sveriges nya observationsunderlag för att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum

Alla som arbetar med utbildning i hela världen är överens om en sak: Det är undervisningen som har starkast påverkan på elevernas lärande. Det genomförs 100 miljoner lektioner i Sverige varje läsår. Varje lektion räknas och det sitter i detaljerna. De lärare som skapar mest lärande skapar 1,5 års lärande per läsår. De som skapar minst bara 0,5.

Fler och fler börjar fokusera på undervisningens kvalitet. Nyligen lade Skolverket ut material på sin hemsida om hur man kan utveckla undervisningen. Detta är en del av en förändring som har börjat på detta område under de senaste åren. Att utvärdera hur undervisningen verkligen genomförs, att titta på den för att se vad den leder till, har visat sig vara mycket eftersatt och något som skolor och kommuner inte följer upp när de genomför sitt kvalitetsarbete. Detta har flera olika undersökningar visat under de senaste åren.

I Sverige har det länge vara brist på underlag för att utveckla undervisningen. Det har bara funnits en handfull som tydligt vilat på vetenskaplig grund och varit tillgängliga för skolor och kommuner.

– Det nya observationsunderlaget gör att skolchefer och rektorer kan bli game changers genom fokus på frågan ”Pågår det lärande här just nu?” Inom skolans kvalitetsarbete genomför skolchefer och rektorer viktiga förändringar och förbättringar. Att därtill organisera systematiskt fokus på evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum – och sedan jämföra med elevresultaten över tid – blir ett paradigmskifte för elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje, säger Mats Rosenkvist, grundare, BRAVOLesson.

Norrköpings kommuns Forsknings och utvecklingsavdelning och deras utvecklingslärare är först med att välja det nya observationsunderlaget. De kommer att använda det för att utveckla undervisning tillsammans med lärare på olika skolor i kommunen.

Scroll to Top