Less på er gamla lärplattform? Gör Microsoft Teams till den enda plattform skolan behöver!

Less på er gamla lärplattform? Gör Microsoft Teams till den enda plattform skolan behöver!

Skräddarsy Teams för era behov
Upplev fördelarna med en sammanhållen digital lärmiljö som sätter lärprocessen i fokus. Med Haldor kan ni arbeta utifrån de svenska läroplanerna med allt från planering, bedömning, närvaro, utvecklingssamtal och kommunikation med vårdnadshavare sömlöst i Teams. Ni väljer själva vilka funktioner ni vill ha och skräddarsyr Teams utifrån era behov

För alla skolformer och skolledare
Haldor Education underlättar bland annat pedagogisk dokumentation i förskolan, formativ undervisning i grundskolan, kursövergripande samarbete i gymnasiet och distansundervisning inom vuxenutbildningen.

Med vårt analysverktyg får dessutom skolledare möjlighet att följa upp den pedagogiska verksamheten. Ni får ett effektivt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet och kan fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen.

Scroll to Top