Kvinnliga ledare inom utbildning: En intervju med Stockholm School of Innovation and Science rektor, Anna Ternberg

Kvinnliga ledare inom utbildning: En intervju med Stockholm School of Innovation and Science rektor, Anna Ternberg

Över hela världen får kvinnor färre chanser än män att delta i ekonomin, har mindre tillgång till grund- och gymnasieutbildning i många delar av världen, löper större risk att drabbas av hälso- och säkerhetsfrågor och har lägre politisk representation. Till exempel, enligt en rapport från National Center for Women & Information Technology, utgör kvinnor endast 25 % av arbetsstyrkan inom teknikindustrin. Denna klyfta är ännu större på ledningsnivå, där kvinnor endast innehar 11 % av ledarpositionerna. På samma sätt utgör kvinnor endast 28 % av arbetsstyrkan inom naturvetenskap, teknik, teknik och matematik (STEM).
Om man tittar på dessa siffror, även idag, har kvinnors utbildning och egenmakt blivit viktiga ämnen inom alla områden. Vi ser också att det finns så många hinder i vägen för en kvinnas liv. Trots alla hinder har kvinnor nått utrymmet och gjort enastående arbete inom teknik, utbildning, film och många fler.
När vi firar internationella kvinnodagen är det viktigt att reflektera över de otroliga framsteg som kvinnor har gjort inom utbildningsområdet. Från inspirerande lärare till visionära rektorer, kvinnor har varit i framkant när det gäller att forma framtidens utbildning. Men när det kommer till att fira framgångarna för kvinnliga ledare inom utbildningssektorn har det varit relativt obetydligt och för lite har berättats.
För att få insikter i erfarenheter och perspektiv hos en sådan kvinnlig ledare, hade vi nyligen förmånen att intervjua rektorn Anna Ternberg på Stockholm Science and Innovation School (SSIS) – en skola som kopplar samman teknik och utbildning. 👩
Anna Ternberg är en välrenommerad pedagog som har gjort betydande insatser inom utbildningsområdet. Som rektor för SSIS har hon varit avgörande för att omvandla skolan till ett nav av innovation och akademisk excellens. Utöver det har Anna även arbetat med ledarskapsutbildningar med ett privat företag och flera andra skolor under sin karriär.

Scroll to Top