Hur arbetar ni med språk och kommunikation i förskolan? – Hoppetossa Förskolor

Beskrivning​

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att exempelvis lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Hoppetossa driver sex förskolor och på vår förskola Raketen fick vi nyligen besök av bilderboksförfattaren Carin Wirsén. Carin Wirsén säger att när hon skriver är drivfjädern det stora intresset för barns tidiga språkutveckling och begreppsbildning. Hennes motto är att barndomen inte går i repris.

Barnen på Raketen tyckte det var spännande att se den person som skrivit många av de böcker som vi läst. Syftet med besöket var att inspirera barnen till att läsa samt stimulera deras fantasi och språk. Detta är ett exempel på hur man kan arbeta med språk och kommunikation i förskolan. Läs gärna om fler i Raketens blogginlägg “Besök av författaren Carin Wirsén”: http://hoppetossa.com/raketen/besok-av-forfattaren-carin-wirsen/. Kan ni dela tips och idéer på hur ni arbetar med språk och kommunikation i er förskola?

Hoppetossa Förskolor: www.hoppetossa.com

Scroll to Top