Hur arbetar ni med naturvetenskap i förskolan? – Hoppetossa Förskolor

Beskrivning​

Barnens naturliga intresse för att finna svar kan i vårt arbete med naturvetenskap tas tillvara och utmanas. Naturvetenskap är även ett sätt att förklara vår omvärld; det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat. Den fria lekens spontana utforskande är en viktig del av naturvetenskapen!

Naturvetenskap kan ta sig till uttryck på många olika sätt, vilket vi kan se prov på i Hoppetossas totalt sex förskolor. Nedan ett fotografi från vår förskola Skeppets avdelning Kompassen. Där har fåglar kommit i fokus med barnens nyfikenhet och nedan är avdelningen i skogen och spanar efter fåglar och bygger fågelbon. Kompassen har följt barnens intresse och har lärt sig om flera sorters fåglar, tittat på fåglar och lyssnat till favoritfåglarnas sång och läten. Detta pågår i skrivande stund så vart det tar vägen vet vi inte ännu!

Hur arbetar ni med naturvetenskap?

Skeppet är relativt nystartad och öppnade i januari 2019, rektor är Cathrin Kindblad.

Hoppetossa Förskolor: www.hoppetossa.com

Scroll to Top