Hur arbetar ni med matematik i förskolan? – Hoppetossa Förskolor

Beskrivning​

För att barn ska kunna utveckla en känsla och förståelse för matematiska begrepp behöver de möta vuxna som sätter ord på och samtalar med dem om det de gör. Lärandet och förståelsen för olika matematiska ord och begrepp startar långt tidigare än när barnet börjar skolan.

Matematik kan ta sig till uttryck på många olika sätt, vilket vi kan se prov på i Hoppetossas totalt sex förskolor. Nedan ett fotografi från vår förskola Kubens småbarnsavdelning, där man genom montessoriövningar arbetar med matematik. Många material i montessori har gamla anor, de är desamma i dag som på Maria Montessoris tid. Breda trappan ger en förberedelse för matematik, bl.a. tränas ögat att se skillnader i två dimensioner, koncentrationsförmågan och handens muskler. Rosa tornet utvecklar ögats och handens förnimmelse av dimensioner, förbättrar förståelsen för och kunskapen om dimensioner samt uppmuntrar iakttagelser av former i omgivningen.

Hur arbetar ni med matematik?

Kuben är montessoriinspirerad, och rektor är Cathrin Kindblad. Läs gärna mer om Maria Montessori hos Montessoriförbundet: https://montessoriforbundet.se/historien-om-maria/

Hoppetossa Förskolor: www.hoppetossa.com

Scroll to Top