Hur arbetar ni med kultur och skapande i förskolan? – Hoppetossa Förskolor

Beskrivning​

Förskolans läroplan säger att varje enskilt barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Barnen ska utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, sång och musik, dans och drama.

Hoppetossa driver sex förskolor och på vår förskola Äventyret har vi detta läsår fått möjligheten att delta i Kulturrådets satsning ”Skapande skola”. Det innebär att Äventyrets storbarnsgrupp får besök av konstnären Lena vid sju tillfällen under läsåret. Barngruppen, pedagogerna och Lena skapar tillsammans utifrån avdelningens projekt ”ordresa”: vatten, kroppen och skogen. Detta är ett exempel på hur man kan arbeta med kultur och skapande i förskolan. Läs gärna om fler i Äventyrets blogginlägg “Kolla Kultur och skapa tillsammans med en konstnär”: http://hoppetossa.com/aventyret/skapa-tillsammans-med-en-konstnar-och-kolla-kultur/. Vilka tips och idéer kan ni dela med er av kring hur man kan arbeta med kultur och skapande i förskolan?

Hoppetossa Förskolor: www.hoppetossa.com

Scroll to Top