Hoppetossa-dagen

Beskrivning​

I augusti 2019 genomförde vi vår fjärde Hoppetossa-dag där alla medarbetare från alla förskolor, samlades vid Grillska Huset för en gemensam heldagskonferens. Nedan följer agendan för dagen.

08.45-09.15 Hoppetossa
Hoppetossa ledningsgrupp
Syfte: Introduktion till Hoppetossa och gemensamma mål framåt.

09.15-09.55 lpfö 18
Lotta B, förskollärare, Hoppetossa Jollen
Syfte: En introduktion till pågående implementering av den reviderade läroplanen lpfö18.

09.55-10.10 Fika

10.10-11.00 Hållbar utveckling
Åsa Ö, Miljövetare
Syfte: Ge oss en introduktion till området hållbar utveckling.

11.00-12.00 Workshop i fyra parallella grupper

Grupp 1: I Ur & Skur pedagogiken
Andreas K, barnskötare, Hoppetossa I Ur & Skur Musketören
Syfte: En del av Hoppetossas gemensamma pedagogiska profil är utomhuspedagogik, och i detta arbete kan vi ta mycket inspiration av I Ur & Skur pedagogiken.
Grupp 2: Utåtagerande barn (stress)
Tina Z, rektor, Hoppetossa Äventyret
Syfte: Utåtagerande barn är något många medarbetare upplevt som en utmaning, och gärna (enligt medarbetarundersökningen) skulle få mer kunskap och metoder/verktyg kring.
Grupp 3: Inskolning och anknytning
Monika C, rektor, Hoppetossa Jollen & Hoppetossa Raketen
Syfte: Hur säkerställer vi en god, och trygg, inskolning i våra förskolor?
Grupp 4: Barnsäkerhet
Love F, styrelseordförande, Hoppetossa
Syfte: Hur säkerställer vi ett kontinuerligt säkerhetsarbete i våra förskolor för att lägga grunden till en trygg verksamhet?

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Workshop i fyra parallella grupper
Se förmiddag för mer information

14.00-14.15 Fika

14.15-16.45 Brandutbildning
Brandfast
Syfte: SBA handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand, och i detta arbeta har vi alla en viktig roll.

Vi ser fram emot Hoppetossa-dagen i augusti 2020!

Hoppetossa Förskolor: www.hoppetossa.com

Scroll to Top